Slagerij - Kwaliteit  

Kwaliteit is een breed begrip in de slagerij, je hebt namelijk 2 soorten kwaliteit:

  1. De kwaliteit van het product
  2. De hygiënische kwaliteit van het product

De kwaliteit van het product

Deze kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend. Onze inkoop is er namelijk op gericht om alleen het beste te selecteren. Dit houdt in dat wij ook waar maken wat we zeggen. Als de klant namelijk vraagt om een goed stuk vlees van hoge kwaliteit, dan is het onze plicht om een goed en eerlijk stuk vlees aan te bieden. Hier zijn we dan dus ook sterk in. Naast de beste kwaliteit van het product kunnen we natuurlijk ook de producten volgens uw wensen aanleveren via ons eigen vervoer.

Verder streven wij ook altijd naar de beste smaak van onze producten, het is namelijk gemakkelijk om een recept over te nemen en terug te vallen in de "grote menigte". Dit willen wij niet en daarom kijken wij verder zodat wij een eigen smaak geven aan onze producten, dit tot grote tevredenheid van onze klanten. Iedereen wil zich onderscheiden van anderen en dat kan alleen als je aan de basis begint.

De hygiënische kwaliteit van het product

Deze kwaliteit is eigenlijk het belangrijkste, dit bepaalt namelijk veel van de smaak, kleur en reuk. Het is dus zeer belangrijk dat hier ruim voldoende aandacht aan besteed wordt. Om dit allemaal gecontroleerd te laten verlopen hebben we een H.A.C.C.P. (Hazard Analysis of Critical Control Points) plan ontwikkeld dat speciaal is afgestemd op ons bedrijf. Dit houdt in dat alles volgens vooraf vastgestelde procedures moet verlopen met als doel een uitstekend product voor onze klanten. Aan dit plan is in combinatie met goedgekeurde werkruimten een EEG erkenning gekoppeld. Dit geeft u een extra bevestiging van onze kwaliteiten.

Controles

Er worden ook regelmatig onverwachte controles uitgevoerd op de uitvoering en registratie van het H.A.C.C.P. plan. Deze keuringen worden door verschillende instanties uitgevoerd, namelijk de Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). De KvW houdt toezicht op onze winkelslagerij en de RVV houdt toezicht op de groothandel.

Daarnaast hebben ons ook aangemeld voor een jaarlijkse, vrijwillige, keuring door het Bedrijfschap Slagersbedrijf. Deze hygiënekeuring is speciaal gericht op de diverse processen binnen de slagerij, die van groot belang zijn voor de algehele hygiëne. Ook dit jaar zijn wij weer met glans "geslaagd" voor deze keuring.